We gaan de co-verantwoording aan met werkgevers. We dragen oplossingen aan om werknemers tijdens de transitiefase te helpen aan een kans-carrière.

NOW Kans-carrière

We zijn er voor ondernemers en ondernemingen die voor ingrijpende besluiten (kunnen komen te) staan. Ontslag kan dan helaas onvermijdelijk zijn. In de transitiefase helpen wij mensen met kans-carrières.

Vraag en aanbod systeem

Om de overgang naar de begeleiding vlekkeloos te laten verlopen, zijn er voorafgaande aan plaatsing contacten met alle belanghebbenden op locatie.
Voor nadere informatie:
020 – 337 81 40.

Transitiekosten

De begeleidings-fee is afhankelijk van de intensie van de coaching en het aantal mensen vanuit dezelfde werkgever. Het is gebruikelijk dat een deel uit het transitiebudget beschikbaar gesteld wordt.

Loopbaantransitie een helpende hand bieden

Werkgevers en werknemers kunnen voor situaties komen te staan waar niemand schuld aan heeft. Vanuit dat perpectief is het des te lastiger manouvreren. NOW Workflow is graag de helpende hand om de doorstart veel dichterbij te brengen. We bespreken graag de mogelijkheden met de mensen die het bedrijf gaan verlaten.

Het 'Talent-Buy-In' programma

Duizenden bedrijven zoeken een koper. In vele gevallen ontbreekt het aan bedrijfsopvolging. Ook spelen het gebrek aan cashflow en werkkapitaal een evidente rol. NOW Workflow kijkt naar de mogelijkheden en vanuit die optiek introduceren we de Talent-Buy-In. Dit programma snijdt aan twee kanten: een kans-carrière voor de kandidaat maar ook een gerede kans op doorstart van de onderneming.

Vóórdenken is beter dan nàdenken

Veranderingsprocessen kunnen je emotioneel raken. Niet voorziene factoren kunnen plotseling een overheersende rol gaan spelen. Hoe behendig ben je? Vreemde ogen kunnen dwingen in processen die muurvast lijken maar niet hoeven te blijken. NOW Workflow denkt graag vóór in plaats van nà. We nodigen je uit voor een inspirerende ontmoeting.